Gröna väggar

En trädgård som omges av gröna väggar känns privat & inbjuder till att skapa rum, stora som små…

Med gröna väggar kan man formge & skapa spännande rum där varje plats förmedlar sitt eget uttryck…