Spa & relax

IMG_2597
IMG_1997IMG_1348IMG_0948IMG_1319IMG_2475Njuta & nära är två gyllene ord i detta sammanhang…placera er spa & relaxdel i nära anslutning till terrass…i skön miljö i sol eller skugga… 

Tak som omsluter & väggar som ger känsla av ostördhet… belysning i någon form…