Träd & gröna tak

Vad vore trädgården utan sina träd… trädens krona skapar volym i våra gröna miljöer, omsluter våra sittplatser & silar solljuset varma dagar…

Genom att välja rätt träd till den tilltänkta miljön, skapar vi förutsättningar till det önskvärda uttrycket av ett ”grönt” tak…